IT dla zarządzających w przemyśle

Oferty pracyTechnolog - Kontroler Jakości (nr ref.: 9149-17)

- opracowanie procesów technologicznych produkcji, nadzór nad jakością i terminowością realizowanego planu produkcji - kontrola prawidłowej eksploatacji maszyn, urządzeń i narzędzi produkcyjnych - organizacja i koordynowanie prac podległego zespołu - sporządzanie dokumentacji produkcyjnej, technicznej i eksploatacyjnej - optymalizacja ...


Konstruktor (nr ref.: 9148-17)

- projektowanie konstrukcji maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego - bieżące rozwiązywanie problemów konstrukcyjno-technologicznych i wprowadzanie zmian w dokumentacji technicznej - nadzór nad wykonaniem maszyn i urządzeń - tworzenie nowych oraz doskonalenie dotychczasowych rozwiązań konstrukcyjnych ...


Technolog Mleczarstwa (nr ref.: 9147-17)

- tworzenie projektów techniczno-technologicznych do przerobu mleka i wytwarzania produktów na bazie mleka - opracowanie wytycznych technologicznych do projektowania urządzeń i sterowania tymi urządzeniami - technologiczny nadzór nad projektami urządzeń i linii do przerobu mleka oraz wytwarzania produktów mleko pochodnych - rozruch technol ...


Kierownik ds. Chłodnictwa (nr ref.: 9145-17)

- dbanie o stały rozwój, rentowność i najwyższą jakość funkcjonowania działu chłodnictwa - projektowanie i sporządzanie ofert dla inwestycji montażu i serwisu instalacji chłodniczych - dobór i zamawianie urządzeń i elementów instalacji chłodniczych - planowanie i nadzór nad wykonaniem inwestycji - kierowanie i nadzór ...


Konstruktor (Dział Automatyki i Automatyzacji Procesu) (nr ref.: 9144-17)

Stanowisko gwarantuje dostęp do zaawansowanych, światowych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych narzędzi oraz umożliwia uczestniczenie w innowacyjnych projektach rozwojowych. Konstruktor w Dziale Automatyki i Automatyzacji Procesu: - konstruktor inicjuje i opracowuje nowe rozwiązania konstrukcyjne do procesów produkcyjnych - sporząd ...


Programista Automatyk (nr ref.: 9143-17)

Stanowisko gwarantuje dostęp do zaawansowanych, światowych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych narzędzi oraz umożliwia uczestniczenie w innowacyjnych projektach rozwojowych. Programista Automatyk: - programista automatyk opracowuje i rozwija standardy dla maszyn w zakresie programowania, automatyki i automatyzacji - inicjuje, koordynu ...


Technolog Operacyjny (nr ref.: 9142-17)

Stanowisko gwarantuje dostęp do zaawansowanych, światowych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych narzędzi oraz umożliwia uczestniczenie w innowacyjnych projektach rozwojowych. Technolog Operacyjny: - technolog operacyjny podejmuje działania modernizacyjne i optymalizuje prowadzone technologie - koordynuje i przeprowadza próby technolo ...


Elektryk (nr ref.: 9141-17)

Stanowisko gwarantuje dostęp do zaawansowanych, światowych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych narzędzi oraz umożliwia uczestniczenie w innowacyjnych projektach rozwojowych. Elektryk: - projektuje układy i instalacje elektryczne dla nowych maszyn i urządzeń - modernizuje i optymalizuje istniejące instalacje elektryczne oraz układy ...


Technolog (nr ref.: 9140-17)

- ocena dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem możliwości wytwórczych - opracowywanie procesów technologicznych i dokumentacji - normowanie czasu pracy - przygotowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji - wyznaczanie niezbędnych narzędzi i urządzeń - nadzór technologiczny nad projektem - rozwiązywanie bieżących problemów produ ...


Specjalista ds. Budowlanych (nr ref.: 9139-17)

- wykonywanie szkiców roboczych rysunków budowlanych - wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych - kontrola jakości podstawowych robót budowlano-montażowych - sporządzanie kosztorysów - tworzenie dokumentacji technicznej - weryfikacja dokumentacji wykonawczej i przedmiarowej - nadzór i koordynacja nad wykonywanymi robotami bud ...


Inżynier Elektryk-Automatyk (nr ref.: 9138-17)

- praca koncepcyjna nad projektami w zakresie elektrotechniki - kierowanie nad pracami projektowymi (hardware i software) uwzględniającymi budżet - współpraca z zespołem multidyscyplinarnym i kierowanie projektem w jego części elektrycznej - wsparcie projektu w zakresie elektrotechniki - kontakt i wsparcie klienta na etapie projektowym ...


Konstruktor R&D (nr ref.: 9137-17)

- opracowywanie i wdrażanie nowych produktów, rozwiązań konstrukcyjnych - opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej produktów prototypowych - współudział we wszystkich stadiach powstawania produktów - monitorowanie parametrów jakościowych nowych produktów - czynny udział w ustaleniach technicznych z poddostawcami - przygotowywanie rapo ...


Specjalista ds. Szkoleń Technicznych (nr ref.: 9136-17)

- współtworzenie polityki szkoleniowej w organizacji - diagnozowanie potrzeb szkoleniowych - tworzenie planów i terminarzy szkoleń, administracja systemowa - opracowywanie konceptów oraz przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń technicznych - pozyskiwanie szkoleń zewnętrznych, negocjowanie cen i warunków realizacji szkoleń - tworzenie nowych ...


Młodszy Inżynier Projektu (nr ref.: 9135-17)

- czytanie/weryfikacja wszystkich danych związanych z projektem, rysunków izometrycznych, P&ID i planów projektu - ocena projektów inżynieryjnych i rysunków (design review) - szczegółowe planowanie i kierowanie warsztatem (personel) włącznie w podwykonawcami - przygotowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej dla różnych projekt ...


Lider Zespołu Operatorów (nr ref.: 9133-17)

- zarządzanie podległym zespołem Operatorów w obszarze linii puszkowej - rozwój umiejętności technicznych, motywowanie i wspieranie zespołu - odpowiedzialność za realizację planu produkcyjnego w aspektach: jakościowym, ilościowym i asortymentowym - nadzorowanie, korygowanie i optymalizowanie przebiegu procesów produkcyjnych - wspieran ...


Konstruktor (nr ref.: 9132-17)

- projektuje, inicjuje zmiany konstrukcyjne oraz udoskonala wyroby medyczne - opracowuje, nadzoruje i archiwizuje dokumentację techniczną, historię wyrobu - uczestniczy we wdrażaniu wyrobu do produkcji - bierze udział w projektach rozwojowych - poszukuje i kreuje nowe rozwiązania konstrukcyjne dla wyrobu - współpracuje z wieloma ...


Inżynier AKPiA_HVAC (nr ref.: 9131-17)

- praca na terenie Elektrowni Turów - realizacja projektów dotyczących systemów automatyki i/lub instalacji niskoprądowych - wspieranie kierownika robót oraz ścisła współpraca z kierownikiem kontraktu przy realizacji projektu - analiza wymagań kontraktowych w zakresie wyrobów i/lub usług i przygotowanie zestawu danych dotyczących dost ...


Konstruktor / Technolog (firma motoryzacyjna) (nr ref.: 9130-17)

- projektowanie elementów wyposażenia pojazdów - przygotowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej - optymalizacja procesów technologicznych - wykonanie wszystkich niezbędnych badań w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania produktu, w tym badań wytrzymałościowych (współpraca z Laboratorium Badawczym Carpol) - współpraca z i ...


Applications Engineer (nr ref.: 9129-17)

- analiza techniczna zapytania ofertowego i przygotowanie wyceny projektu - opracowanie lub zebranie dokumentacji technicznej projektu - nadzór nad procesami przygotowania i realizacji projektów - konsultacje techniczne - bieżące kontakty z klientami - promowanie wizerunku firmy - współpraca z innymi działami firmy, ...


Mechanik (nr ref.: 9128-17)

- konserwacja i serwis maszyn i urządzeń - praca na terenie państw Unii Europejskiej, głównie w Niemczech - cykl pracy - od 1 do 3 tygodni ...


Inżynier Elektryk (nr ref.: 9127-17)

- obsługa eksploatacyjna rozdzielni wysokiego i średniego napięcia oraz rozdzielni oświetleniowych w zakładzie produkcyjnym - obsługa eksploatacyjna generatora awaryjnego - obsługa eksploatacyjna oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego zakładu produkcyjnego - przeglądy roczne wyposażenia, zabezpieczeń i wyłączników SN ...


Elektroinstalator (nr ref.: 9126-17)

- montaż i uruchomienia systemów teletechnicznych i automatyki na obiektach przemysłowych, biurowych, użyteczności publicznej, itp. ...


Elektroinstalator (nr ref.: 9125-17)

- montaż i uruchomienia systemów teletechnicznych i automatyki na obiektach przemysłowych, biurowych, użyteczności publicznej, itp. ...


Elektroinstalator (nr ref.: 9124-17)

- montaż i uruchomienia systemów teletechnicznych i automatyki na obiektach przemysłowych, biurowych, użyteczności publicznej, itp. ...


Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń Technicznych (nr ref.: 9123-17)

- aktywne pozyskiwanie klientów poprzez: - telefoniczną sprzedaż szkoleń technicznych - doradztwo w zakresie doboru szkoleń - wizyty u klientów - udział w branżowych targach i konferencjach - tworzenie i aktualizowanie treści reklamowych w portalach internetowych - tworzenie baz ...

Aktualne wydania

O nas   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2017 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce