IT dla zarządzających w przemyśle

Oferty pracySpecjalista ds. Projektowania (aparaty elektryczne SN) (nr ref.: 9072-17)

- projektowanie i konstruowanie aparatów elektrycznych średnich napięć - wykonywanie i aktualizacja dokumentacji 2D/3D oraz nadzór nad procesem jej wdrażania do produkcji - analiza i optymalizacja konstrukcji istniejących oraz nowych produktów zgodnie z wymogami projektów rozwojowych - wsparcie działów produkcyjnych przy wdrażaniu nowyc ...


Przedstawiciel Techniczno-Handlowy (nr ref.: 9071-17)

- pozyskiwanie nowych klientów - utrzymywanie dobrych relacji ze stałymi odbiorcami - przygotowywanie ofert handlowych i doradztwo techniczne ...


Przedstawiciel Techniczno-Handlowy (nr ref.: 9070-17)

- pozyskiwanie nowych klientów - utrzymywanie dobrych relacji ze stałymi odbiorcami - przygotowywanie ofert handlowych i doradztwo techniczne ...


Inżynier Sprzedaży / Przedstawiciel Techniczno-Handlowy (nr ref.: 9069-17)

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami - negocjacje handlowe - prowadzenie sprzedaży na terenie określonego obszaru Polski - podpisywanie kontraktów handlowych - uczestnictwo w działaniach marketingowych Spółki ...


Inżynier Sprzedaży Klejów Przemysłowych (nr ref.: 9068-17)

- praca w zakresie współpracy i obsługi kluczowych klientów działu Adhesive Technologies - budowanie i utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z klientami - realizacja planów sprzedaży oraz rozwój sprzedaży na terenie Polski pólnocno-wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie) - realizacja planów sprzedaży oraz rozwój sprzedaży dla ...


Przedstawiciel ds. Kluczowych Klientów Obiektowych / Doradca Techniczny (nr ref.: 9067-17)

- budowanie i utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z klientami - sprzedaż produktów budowlanych - udział w projektach budowlanych na podległym terenie - współpraca z Przedstawicielami Handlowymi ...


Inżynier Sprzedaży Klejów Przemysłowych (nr ref.: 9066-17)

- praca w zakresie współpracy i obsługi kluczowych klientów działu Adhesive Technologies - budowanie i utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z klientami - realizacja planów sprzedaży oraz rozwój sprzedaży na terenie Polski pólnocno-wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie) - realizacja planów sprzedaży oraz rozwój sprzedaży ...


Programista CNC (nr ref.: 9065-17)

- programowanie i obsługa maszyn CNC (drążarka wgłębna, drążarka drutowa) - analiza i wykonywanie zleceń produkcyjnych - kontrola wykonanych elementów zgodnie z dokumentacją produkcyjną - odpowiedzialność za terminowe i właściwe wykonywanie podzielonych zadań ...


Programista (nr ref.: 9064-17)

- tworzenie oprogramowania przeznaczonego do pracy w środowisku Windows CE Embedded - opracowywanie oprogramowania do kontrolerów i układów mikroprocesorowych zastosowanych w konstrukcji wyrobów - uczestnictwo w pracach wdrożeniowych - tworzenie i archiwizowanie dokumentacji oprogramowania oraz tworzenie instrukcji obsługi dla użytkowników ...


Inżynier Sprzedaży (nr ref.: 9063-17)

- realizacja założonego planu sprzedaży w podległym regionie - udział w tworzeniu planów sprzedaży, planu działań i budżetu działu - systematyczny kontakt z klientami i partnerami handlowymi - doradztwo techniczne w zakresie oferowanych rozwiązań - przygotowywanie ofert handlowych - prowadzenie negocjacji handlowych - przeprowadzanie p ...


Inżynier Sprzedaży (nr ref.: 9062-17)

- realizacja założonego planu sprzedaży w podległym regionie - udział w tworzeniu planów sprzedaży, planu działań i budżetu działu - systematyczny kontakt z klientami i partnerami handlowymi - doradztwo techniczne w zakresie oferowanych rozwiązań - przygotowywanie ofert handlowych - prowadzenie negocjacji handlowych - przeprowadzanie p ...


Inżynier Sprzedaży (nr ref.: 9061-17)

- realizacja założonego planu sprzedaży w podległym regionie - udział w tworzeniu planów sprzedaży, planu działań i budżetu działu - systematyczny kontakt z klientami i partnerami handlowymi - doradztwo techniczne w zakresie oferowanych rozwiązań - przygotowywanie ofert handlowych - prowadzenie negocjacji handlowych - przeprowadzanie p ...


Specjalista ds. Zarządzania Jakością (nr ref.: 9060-17)

- analiza przyczyn i opracowywanie działań korygujących dla niezgodności zewnętrznych i wewnętrznych z wykorzystaniem pracy zespołowej oraz nowoczesnych metod i technik zarządzania jakością - zapobieganie powstawaniu niezgodności - przyjmowanie, rejestrowanie i analizowanie reklamacji zewnętrznych, sporządzanie raportów 8D - przepro ...


Konstruktor (nr ref.: 9059-17)

- terminowe opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej nowych wersji wyrobów (przekaźników) - ulepszanie konstrukcji produkowanych wyrobów w celu zaspokojenia potrzeb klientów - konstruowanie nowych wyrobów poprzez uczestnictwo w pracach powoływanych zespołów projektowych - realizowanie zaplanowanych działań korygujących - prowadzenie do ...


Inżynier Produkcji (produkcja szkła płaskiego float) (nr ref.: 9058-17)

- praca na samodzielnym stanowisku przy produkcji szkła płaskiego float - uczestnictwo w codziennych pracach przy linii produkcyjnej, w tym: ustawienia i nadzorowanie pracy pieca szklarskiego oraz wanny flotacyjnej ...


Inżynier Systemów Niskoprądowych (nr ref.: 9057-17)

- uruchamianie i konserwacja systemów niskoprądowych (SAP, DSO, CCTV, KD) - przygotowywanie dokumentacji projektowych i powykonawczych - nadzór prowadzonych projektów - współpraca z podwykonawcami - raportowanie bieżącego postępu prac - kontrola harmonogramu i budżetu projektu - przygotowywanie ofert i kosztorysów ...


Customer Service Specialist (nr ref.: 9055-17)

- kontakt z klientem w sprawach serwisowych - rozwiązywanie podstawowych problemów technicznych telefonicznie lub mailowo - przekazywanie złożonych problemów technicznych do działu serwisu - dbanie o satysfakcję klienta na każdym etapie usługi serwisowej ...


Technik Serwisu (nr ref.: 9054-17)

- naprawa urządzeń spawalniczych - wykonywanie przeglądów urządzeń spawalniczych - wykonywanie pomiarów parametrów spawalniczych ...


Inżynier / Technik Elektryk (Dział ofert i przygotowania produkcji) (nr ref.: 9053-17)

- analiza dokumentacji przetargowej w zakresie instalacji elektrycznych, niskoprądowych oraz automatyki/BMS - przygotowywanie i weryfikowanie przedmiarów robót - bezpośredni kontakt z firmami podwykonawczymi oraz dostawcami urządzeń i materiałów w zakresie zapytań ofertowych - analiza ofert podwykonawców i dostawców - kompletowanie wycen ...


Kierownik Kontraktu (branża budowlana) (nr ref.: 9048-17)

- optymalizacja kosztów projektu (dbałość o wynik finansowy) - definiowanie specyfikacji technicznej SIWZ - nadzór nad realizacją prac zgodnie z założeniami projektu - koordynacja pracy brygad budowlano-montażowych - prowadzenie dokumentacji budowlanej, kontrola jakości i wewnętrzne odbiory wykonywanych prac - prowadzenie uzgodnień z in ...


Inżynier Sprzedaży (nr ref.: 9047-17)

- aktywne poszukiwanie zleceń - doradztwo techniczne - przygotowywanie ofert oraz dokumentacji przetargowej pod kątem technicznym oraz handlowym (kalkulacja kosztów) - prowadzenie negocjacji techniczno-handlowych oraz prezentacji wyrobów ...


Inżynier Utrzymania Ruchu (Stobno/Wrząca) (nr ref.: 9046-17)

- nadzór nad realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego, aktualizacja dokumentacji technicznej, organizacja przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń produkcyjnych, udział w komisjach odbioru technicznego i przekazywanie do eksploatacji środków trwałych, realizacja modyfikacji w wyposażeniu zakładu (inwesty ...


Konstruktor R&D (nr ref.: 9045-17)

- opracowywanie i wdrażanie nowych produktów, rozwiązań konstrukcyjnych - opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej produktów prototypowych - współudział we wszystkich stadiach powstawania produktów - monitorowanie parametrów jakościowych nowych produktów - czynny udział w ustaleniach technicznych z poddostawcami - przygotowywanie rapo ...


Kierownik Sprzedaży (sterowanie oświetleniem) (nr ref.: 9044-17)

- sprzedaż i realizacja założonych planów sprzedażowych na podległym terenie Polski centralnej i północnej - bieżąca obsługa dotychczasowych klientów oraz pozyskiwanie nowych klientów i inwestycji - doradztwo techniczne na podległym terenie - działania marketingowe - raportowanie do dyrekcji firmy ...


Konstruktor Inżynier (przemysł ciężki) (nr ref.: 9043-17)

- projektowanie elementów maszyn dla przemysłu ciężkiego, oraz przyrządów produkcyjnych - tworzenie koncepcji, pojazdów maszynowych, produktów oraz wprowadzanie zmian w już istniejących wyrobach - przygotowywanie dokumentacji technicznej - wsparcie techniczne klienta ...

Aktualne wydania

O nas   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2017 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce