IT dla zarządzających w przemyśle

Oferty pracyProgramista Automatyk (nr ref.: 9244-17)

Stanowisko gwarantuje dostęp do zaawansowanych, światowych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych narzędzi oraz umożliwia uczestniczenie w innowacyjnych projektach rozwojowych. Programista Automatyk: - opracowuje i rozwija standardy dla maszyn w zakresie programowania, automatyki i automatyzacji - inicjuje, koordynuje i uruchamia system ...


Konstruktor (Dział Automatyki i Automatyzacji Procesu) (nr ref.: 9243-17)

Stanowisko gwarantuje dostęp do zaawansowanych, światowych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych narzędzi oraz umożliwia uczestniczenie w innowacyjnych projektach rozwojowych. Konstruktor w Dziale Automatyki i Automatyzacji Procesu: - inicjuje i opracowuje nowe rozwiązania konstrukcyjne do procesów produkcyjnych - sporządza i rozwij ...


Doradca Techniczno-Handlowy (nr ref.: 9242-17)

- realizacja planu sprzedaży na podległym terenie - bieżące planowanie czasu pracy i kontaktów z klientami - nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z istniejącymi i potencjalnymi klientami - realizacja szczegółowych warunków współpracy z klientami i nadzór nad jej prawidłowym przebiegiem (prowadzenie testów ...


Projektant Elektryk (nr ref.: 9241-17)

- projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych (m.in. w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej, mieszkaniowych) - zarządzanie budżetem projektu oraz pracą asystentów - współpraca z projektantami innych branż ...


Konstruktor Elektronik (nr ref.: 9240-17)

- projektowanie urządzeń elektronicznych - rozwiązywanie problemów EMC na etapie projektowania oraz podczas testów ...


Inżynier ds. Doradztwa Technicznego i Sprzedaży (nr ref.: 9239-17)

- doradztwo techniczne i sprzedaż specjalistycznych środków smarowych - pozyskiwanie nowych klientów - utrzymywanie i rozwijanie dotychczasowej bazy klientów - raportowanie z wizyt u klientów bezpośredniemu przełożonemu - przygotowywanie ofert dla klientów ...


Elektromechanik (nr ref.: 9238-17)

- wykonywanie remontów i przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującym planem i standardem - budowa instalacji elektrycznej i szaf sterowniczych - wykonywanie remontów i przeglądów zgodnie z wytycznymi - usuwanie awarii zgodnie z przyjętymi standardami - przezbrajanie maszyn - stosowanie i przestrzeganie przepisów BHP - reali ...


Kierownik Serwisu (nr ref.: 9237-17)

- dbanie o jakość i terminowość wykonania prac serwisowych - kontakt z klientem w ramach realizowanych prac serwisowych - codzienna organizacja i planowanie prac serwisowych - kierowanie i nadzór nad brygadzistami serwisu - doradztwo techniczne dla brygadzistów serwisu - dobór i zamawianie urządzeń i części ...


Energoelektronik (nr ref.: 9236-17)

- Projektowanie i uruchamianie urządzeń zasilających. - Projektowanie, uruchamianie i testowanie układów energoelektronicznych i elektronicznych oraz sporządzenie do tych projektów dokumentacji. - Konstruowanie i przeprowadzanie testów przetwornic energoelektronicznych AC/DC, DC/AC, DC/DC. - Udział w międzynarodowych projektach. ...


Konstruktor / Inżynier MES (nr ref.: 9235-17)

- uczestnictwo w projektowaniu foteli na potrzeby przemysłu kolejowego (pociągi, metro, tramwaje) - rozwiązywanie technologicznych problemów koncepcji projektu - opracowanie zmian i udoskonaleń konstrukcyjnych w programach CATIA i Solid Works - wykonywanie statycznych i dynamicznych analiz wytrzymałościowych MES konstrukcji stalowych - wykon ...


Technik Metod i Zarządzania Danymi Technicznymi (nr ref.: 9234-17)

Zarządzanie danymi technicznymi: - Wdrożenie, zapewnienie aktualizacji oraz poprawności danych technicznych; - Tworzenie numerów referencyjnych dla komponentów/wyrobów po zatwierdzeniu przez członków zespołu projektowego; - Tworzenie lub modyfikowanie referencji dla wyrobów według diagramów produkcyjnych; - Tworzenie struktur materiał ...


Konstruktor (nr ref.: 9233-17)

- Projektowanie konstrukcji trójwymiarowych - Tworzenie dokumentacji wykonawczej (rysunków technicznych) - Opracowywanie technologii produkcyjnych i tworzenie instrukcji - Prowadzenie szkoleń technicznych/produktowych - Wdrażanie nowych wyrobów do produkcji - Analiza wykonalności i rentowności wdrożeń - Tworzenie list materiałowych, list ...


Konstruktor (nr ref.: 9232-17)

- konstruowanie maszyn i urządzeń - przygotowanie przedmiarów i specyfikacji materiałowej - projektowanie w modelu 2D oraz 3D maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie technologicznym - opracowywanie oraz aktualizacja dokumentacji technicznej - współpraca z działem produkcji oraz nadzór wykonania maszyn i urządzeń w procesie ...


Przedstawiciel Handlowy (nr ref.: 9231-17)

Przedstawiciel handlowy składa wizyty handlowe Klientom Kluczowym na terenie Polski. Prowadzi aktywną sprzedaż szkoleń oraz innych usług świadczonych przez firmę - pozyskuje nowych Klientów na terenie całej Polski. Planuje samodzielnie swój czas pracy. Współpracuje z zespołem Cert Partner. ZADANIA: - organizacja pracy ...


Pracownik Back Office ds. Rozwoju Baz Danych (nr ref.: 9230-17)

Pracownik Back Office ds. Rozwoju Bazy Danych, będzie odpowiedzialny za rozbudowę i uporządkowanie posiadanej baz danych. Wspiera również rozwijanie systemu zarządzającego bazami danych. Do jego obowiązków należy również dokumentacja i prezentacja wyników oraz optymalizacja procesów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku ...


Menadżer ds. Sprzedaży i Budowania Relacji (nr ref.: 9229-17)

MENADŻER DS. SPRZEDAŻY i BUDOWANIA RELACJI Kieruje pracą zespołu. Podejmuje działania, które prowadzą do osiągnięcia wspólnych celów. Jest odpowiedzialny za wyniki sprzedaży, budowanie relacji z kluczowymi klientami i dbanie o dobrą atmosferę w zespole. Posiada wiedzę na temat branży i ...


Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń Technicznych (nr ref.: 9228-17)

OSOBA ZATRUDNIONA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: - aktywne pozyskiwanie klientów poprzez: telefoniczną sprzedaż szkoleń technicznych, - doradztwo w zakresie doboru szkoleń, - udział w branżowych targach i konferencjach, - tworzenie baz danych kontrahentów, - podtrzymywanie i rozwijanie dobrych relacji handlowych ze stałymi klientami, - ofertow ...


Inżynier Elektryk (nr ref.: 9227-17)

- uczestnictwo w procesie instalacji i uruchamiania technologii fabryki płyty wiórowej - planowanie przeglądów technicznych w koordynacji z kierownikiem utrzymania ruchu - raportowanie do kierownika służb technicznych - koordynacja utrzymania ruchu w zakresie interwencji związanych z elektryką - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem inst ...


Specjalista ds. Automatyki (nr ref.: 9226-17)

- zapewnienie bezawaryjnej pracy maszyn oraz instalacji - udział w planowanych przeglądach i remontach - udział w modyfikacjach istniejących instalacji - diagnostyka maszyn oraz instalacji od strony automatyki - przestrzeganie zasad oraz regulaminów pracy ...


Specjalista ds. Elektryki (nr ref.: 9225-17)

- nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz usuwanie bieżących awarii - wykonywanie przeglądów okresowych maszyn i urządzeń - współudział w opracowywaniu i wykonywaniu modyfikacji maszyn i urządzeń ...


Operator Kotłowni i Suszarni (nr ref.: 9224-17)

- udział w procesie instalacji maszyn, a także uruchomienia produkcji w nowo powstającym zakładzie produkcji płyty wiórowej - utrzymanie pracy kotła i suszarni wiórów w ciągłym ruchu - sterowanie pracą maszyn z panelu operatora - rozwiązywanie problemów technicznych - współpraca i bieżący kontakt z ...


Inżynier Mechanik (nr ref.: 9223-17)

- odpowiedzialność za definiowanie zakresu remontowanych urządzeń produkcyjnych oraz infrastruktury - prawidłowa gospodarka narzędziami, materiałami, częściami zamiennymi w podległym obszarze - nadzór nad firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi w podległym obszarze - wykonywanie napraw, modernizacji urządzeń produkcyjnych oraz ws ...


Doradca Techniczno-Handlowy (nr ref.: 9222-17)

- obsługa klientów w regionie - utrzymywanie stałych relacji z klientami oraz nawiązywanie nowych kontaktów - sprzedaż produktów - reprezentowanie firmy i budowanie jej wizerunku - doradztwo techniczne, dobór rozwiązań ...


Technolog (nr ref.: 9221-17)

- prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie formulacji mieszanin w kierunku uzyskania wyrobów oraz badania ich właściwości fizyko-chemicznych i mechanicznych - dostosowywanie wyrobów do potrzeb klientów, modernizowanie istniejących wyrobów - nadzór nad wdrażaniem nowych technologii - współpraca z działami produkcji i marketingu ...


Młodszy Inżynier Projektu (nr ref.: 9220-17)

- czytanie/weryfikacja wszystkich danych związanych z projektem, rysunków izometrycznych, P & ID i planów projektu - ocena projektów inżynieryjnych i rysunków (design review) - szczegółowe planowanie i kierowanie warsztatem (personel) włącznie z podwykonawcami - przygotowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej dla różnych projektó ...

Aktualne wydania

O nas   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2017 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce